Steunstichting Gendt - Doornenburg
Recente Tweets

De Steunstichting Gendt-Doornenburg is eind 2003 opgericht met het doel het bevorderen, stimuleren en financieel ondersteunen van activiteiten op sociaal, cultureel en sportief gebied binnen de kerkdorpen Gendt en Doornenburg.


De stichting heeft haar kapitaal verkregen uit een donatie van de inmiddels gefuseerde Rabobank Gendt-Doornenburg.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

J. Rooding,
H.C.W. Evers
G.J. van Leeuwen.


Aanvragen moeten aan een aantal criteria voldoen.

Verenigingen en stichtingen met een breed samengesteld bestuur en een sociaal, maatschappelijk of cultureel doel komen in aanmerking.

De aanvraag dient schriftelijk gemotiveerd te worden en eventueel voorzien van een offerte.

Daarnaast moet het project worden gerealiseerd binnen de kerkdorpen Gendt en Doornenburg.

Het volledige reglement en een aanvraagformulier is via deze site te downloaden.